Celodenní program


PRVNÍ - DOPOLEDNÍ BLOK

08:45 rozcvičování na ploše

09:25 výška Žky Finále A, dálka Žci Finále

09:30 40y p Žkm Finále

09:40 40y p Žcm Finále

09:45 výška Žkm Finále B

10:00 40y p Žky Finále

10:15 40y p Žci Finále

10:20 dálka Žcm Finále

10:35 40 y Žci Rozběh

10:50 40 y Žkm Rozběh

11:05 40 y Žky Rozběh

11:15 výška Žci Finále A, dálka Žkm Finále

11:20 40 y Žcm Rozběh

11:40 40 y Žky Finále, výška Žcm Finále B

12:00 40 y Žci Finále

12:10 dálka Žky Finále

12:15 40 y Žkm Finále

12:30 40 y Žcm Finále

13:45 Vyhlášení výsledků žactva

DRUHÝ - ODPOLEDNÍ BLOK

14:30 Odpolední blok rozcvičování na ploše

15:10 40 y U23Z Finále

15:15 40 y U23M Finále

15:20 40 y EleH Rozběh

15:30 dálka U23M Finále

15:35 40 y EleD Rozběh

15:50 40 y EleH Finále

15:55 40 y EleD Finále

16:00 výška U23Z Finále, skok z místa EleH Finále, plný míč 1kg EleD Finále

16:30 trojskok U23Z Finále

16:45 skok z místa EleD Finále, plný míč 1kg EleH Finále

17:25 Vyhlášení výsledků přípravek

17:30 tyč U23M Finále, tyč U23Z Finále, trojskok U23M Finále

18:00 výška U23M Finále

18:30 dálka U23Z Finále

19:30 Vyhlášení a zakončení mítinku